Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/promo/savoy/Lib/DB/Connect.php on line 8
Savoy - Играй и спечели!

Официални правила на промоцията

Участието в Промоцията е обвързано със закупуването на продукт!

Моля пазете етикета с отпечатания код на продукта, за да получите наградата си!

1. ОРГАНИЗАТОР

1.1. Настоящата промоция е организирана от „СИС Индустрийс” ООД, ЕИК 040275584, адрес: гр.София 1407, бул. „Дж. Баучер“ 77, ет. 2, наричано по-долу за краткост “Организатор”.

1.2. Изпълнител на промоцията е „Тера Комюникейшънс” АД, наричано по-долу за краткост „Изпълнител”.

Участниците в промоцията са длъжни да спазват условията на тези Официални правила (по-нататък наричани „Официални правила”).

С участието си в тази промоция, участникът заявява, че е запознат с правилата на тази промоция и се съгласява да ги спазва.Организаторът си запазва правото едностранно да променя Правилата, като обявява това публично на www.savoy.bg при условията на настоящите Правила.

Уникалните кодове, по смисъла на настоящите Правила, представляват поредица от 8 знака - комбинация от арабски цифри и латински букви. Всички букви в кода са латински и е задължително да се изпишат в SMS-а на латиница. Кодовете могат да бъдат изписвани и изпращани и с малки, и с големи букви.

За всеки успешно изпратен SMS на кратък номер 1750 в периода от 01.10.2013 г. до 31.12.2013 г. (вкл.) участникът ще получи линк, от който ще може да свали картинка със снимка на лимитиранoто издание на водка Savoy Silver.

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва на 01 Октомври 2013 г. и ще продължи до 31 Декември 2013 г. включително.

31 Декември 2013г. е последният ден, в който участниците ще могат да регистрират промокодове сSMS на кратък номер 1750, на интернет страницата www. savoy.bgили във facebook страницата.

Всеки код, изпратен с SMS, или регистриран в интернет страницата преди 01 Октомври 2013 г. или след 31 Декември 2013 г., ще бъде считан за невалиден.

Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с и по повод претенции за получаване на награди, предявени след 10.01.2013 г., седмица след края на промоцията.

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

Участващите в промоцията търговски марки и опаковки са:

  • Водка Savoy 500мл;

  • Водка Savoy 700мл;

  • Водка Savoy 1л;

  • Водка Savoy 1750мл.

Всички участващи в промоцията продукти ще бъдат опаковани с промоционални етикети със скреч поле, под което ще бъде изписан уникалният код за участие.

Остатъчни количества: След 31 Декември 2013 г. „участващи опаковки” (промоционални опаковки) е възможно да бъдат открити в търговските обекти до изчерпване на количествата, но организаторът няма да носи отговорност за предоставяне на награди.

РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ПРОМОЦИЯТА

Всеки потребител, разполагащ по време на промоционалния период с една от изброените в РАЗДЕЛ 4 промоционални опаковки на Водка Savoy, има възможност да участва в промоцията.

При покупката, на който и да било от посочените в РАЗДЕЛ 4 продукти, участникът има възможност да намери своя уникален промоционален код след изтриване на скреч покритието на промоционалния гръбен етикет на продуктите на водка Savoy, описани в РАЗДЕЛ 4.

Местоположението на Уникалния код може да бъде разпознат по надписа “Изтрий и провери дали печелиш” над него.

5.1. Регистрация чрез изпращане на SMS

5.1.1. При изпращане на кода със SMS на кратък номер 1750, валиден за всички мобилни оператори на територията на Република България (M-Tel, Vivacom и Globul), участникът в промоцията веднага ще бъде уведомен чрез обратен SMS за това, дали печели моментна награда, или продължава участие в томболата за големите награди, като е необходимо да регистрира минимум два кода за участие за големите награди.

С един и същи уникален код не може да се спечели моментна награда и да се участва за регистрация за големите награди. Ако кодът е печеливш за моментна награда, той не може да се регистрира за участие в томболата за големите награди. Спечелилите моментна награда трябва да изпратят нов уникален код от нова опаковка, за да продължават да участват и за томболата за големите награди.

Моментна награда: 1000 бутилки водка SavoySilver 1л, лимитиранoиздание

Големи награди, участващи в томбола – 20 ваучера по 1000 лв.

Цената на SMS на територията на Република България за всички абонати на мобилните оператори M-Tel и Vivacom е 0,30 лв. с ДДС (за всички тарифни планове), за абонатите на мобилния оператор Globul цената е 0,29 лв. с ДДС (за всички тарифни планове).

5.2. Регистрация на сайта www.savoy.bg, или на www.facebook.com/Savoy.Vodka

Участниците в промоцията имат възможност да разберат дали печелят или не, чрез безплатна регистрация на уникалния код (или кодове) от промо опаковките на продукта, който са закупили, в игрови модул разработен специално за промоцията на водка Savoy на сайта www.savoy.bg. За да регистрират уникалния си код участниците трябва да впишат имената си, година на раждане, точен и-мейл адрес и телефон за връзка. След регистрация на кода, автоматична система ще генерира съобщение с информация какво носи регистрирания код, както следва:

5.2.1. Моментна награда: една от 1000 бутилки водка SavoySilver 1л, лимитиранoиздание

5.2.2. Регистрация за участие в тегленето на големите награди - 20 ваучера по 1000 лв.

Един и същи уникален код НЕ може да е печеливш за моментна награда и в същото време за голяма награда; Ако регистрираният код е печеливш за моментна награда, същият код не може да участва в тегленето на големите награди.

Всеки участник може да участва с неограничен брой различни уникални кодове.

Изображенията на наградите на промоционалния уебсайт и всички рекламни материали по промоцията са с илюстративен характер.

5.3. Известяване при регистрация

След регистрацията на уникален код от опаковка на промоционален продукт Водка Savoy 0.5 л, 0.7 л, 1 л или 1.75 л, чрез изпращането му със SMS на кратък номер 1750, участникът бива уведомен с обратен SMS дали печели моментна награда или не. След регистрация на уникалния код от опаковка на промоционален продукт Savoy, чрез вписването му на промоционалния микросайт www.savoy.bg, участникът получава съобщение на екрана дали печели моментна награда или не. Същото съобщение участникът ще получи и на електронната си поща, при регистрация в интернет страницата.

Ако участникът не печели моментна награда, той продължава участието си за томболата за големите награди, като е необходимо да регистрира минимум два кода за да е валидно участието му. Той бива уведомен за регистрацията си за участие в томболата веднага със SMS с автоматичен отговор от системата посочен по-долу. Ако участникът регистрира уникалния промоционален код на промоционалния микро сайт www.savoy.bg или на www.facebook.com/Savoy.Vodka и не печели моментна награда, то той продължава участието си за томболата за големите награди, като е необходимо да регистрира минимум два кода за да е валидно участието му. След регистрацията на два кода участникът бива уведомен за регистрацията си за участие в томболата чрез автоматичен отговор от системата, съобщение показано на екрана и изпратено на електронната му поща.

РАЗДЕЛ 6 НАГРАДИНаградите в промоцията са 2 вида, както следва:

Моментни награди два вида

  • 1000 бр. Водка SаvoySilver 1л. – лимитиранo издание

Печелят се чрез електронна лотария. Веднага след изпращането на SMS-а участникът бива уведомен в обратен SMS дали печели или не.

Ако кодът е регистриран чрез сайта в интернет или на facebook страницата, потребителят бива уведомен чрез същия текст на електронната си поща, която е посочил в регистрацията и чрез съобщение показано на екрана.

Ако печели, в обратния SMS, получава и телефонни номера (без увеличения на телефонната услуга), на които до 10.01.2014 г. следва да предостави данните си (адрес и телефонен номер) за доставка на наградата.

Големи награди един вид 20 ваучера по 1000 лв.

Всички участници в промоцията, които са изпратили два уникални промоционални кода и не печелят моментна награда, се регистрират автоматично за участие в томбола за големите награди, за което биват уведомени в обратен SMS или ако кодът е регистриран чрез сайта в интернет, потребителят бива уведомен чрез съобщение, показано на екрана и чрез съобщение, изпратено на електронната поща, посочена в регистрацията.

Тегленето на наградите от томболата ще се състои по следното разпределение: 5 ваучера в седмицата 1824 Ноември, 5 ваучера в седмицата 915 Декември и 10 ваучери на 06.01.2014г. в присъствието на нотариус.Oрганизатора си запазва правото за промяна на датите на теглене на ваучерите, планирани през Ноември и Декември.

РАЗДЕЛ 7. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ, ПЕЧЕЛИВШИ

МЕХАНИЗЪМ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА МОМЕНТНИ НАГРАДИ ОТ ПРОМОЦИЯТА

Тегленето на малките награди става на произволен принцип, по предварително заложен в електронната система за теглене на награди алгоритъм за количествено разпределяне на видовете награди, на база регистрации в промоцията. Компанията, обслужваща електронната и интернет платформа от трафика на кодове и лотарията с разпределението на наградите, е Тера Комюникейшънс АД.

Всеки участник, изпратил един SMS с уникален промоционален код от опаковка на продукт водка Savoy, описан в РАЗДЕЛ 4, или регистрирал такъв в сайта, може да спечели една от изброените в РАЗДЕЛ 6 моментни награди, а всички участници в промоцията, изпратили два SMSс уникални промоционални кодове или регистрирали се в интернет страницата и facebook с два кода, но не спечелили Моментна Награда, получават автоматична регистрация за томболата за големите награди, описани в РАЗДЕЛ 6.

Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друг вид изгода.

В случай на неяснота относно промоцията и получаването на наградите от промоцията, всеки печеливш участник може да се обади на телефони 024191252, 0898150552 (цена според тарифния план на обаждащия се – без оскъпяване на телефонната услуга) и да се информира за начина на получаване на спечелената от него награда.

Печелившите ще получават наградите си срещу предоставяне на промоционалните опаковки с уникалните кодове и бутилки на представителя на СИС Индустрийс ООД, на чиято регистрация е печеливша, както и чрез представяне на документ, удостоверяващ навършени 18 години.

МЕХАНИЗЪМ ЗА ТЕГЛЕНЕ НА ГОЛЕМИТЕ НАГРАДИ ОТ ТОМБОЛАТА НА ПРОМОЦИЯТА

Големите награди от томболата ще бъдат изтеглени, в присъствието на нотариус и комисия, състояща се от: представители на Организатора на промоцията и фирмата подизпълнител за обработката на SMS-и и регистрирани кодове от интернет, уведомяване на спечелилите и разпращане на наградите.

Тегленето на големите награди ще се състои на 06.01.2014 г. и ще бъде електронна лотария. Тегленето на наградите от томболата ще се извърши измежду всички регистрации за участие в томболата за голяма награда, като регистрация се прави за всеки два изпратени или регистрирани уникални промоционални кодове, Но не спечелил Моментна Награда, изпратен в периода между 00:00:00 ч. на 01-ви Октомври и 23:59:59 ч. на 31-ви Декември 2013 г.

Комисията има отговорността да се погрижи за публикуването на имената на победителите на сайта на Организатора на промоцията - www.savoy.bg.

Имената на печелившите ще бъдат публикувани на интернет сайта на Организатора на промоцията - www.savoy.bg.

РАЗДЕЛ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Спечелилите ще получат уведомителен SMS, че печелят една от 20-те големи награди, с молба да се обадят на телефон 024191252, или 0898150552 (цена според тарифния план на обаждащия се, без оскъпяване на телефонната услуга), за да дадат точния си адрес, на който да бъде доставена наградата им. Наградите от томболата ще бъдат доставени на посочения от печелившия участник адрес за сметка на Организатора на промоцията чрез куриер до 45 дни, след края на промоционалния период.

Организаторът на промоцията не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт, невалиден имейл адрес, или не кореспондиращ, непълен или неточен адрес за доставка на награди, или участващ два пъти с един и същ уникален код.

В случай, че печелившият участник е на възраст под 18 години, той бива дисквалифициран от промоцията автоматично и няма да получи награда.

Допуска се наградата да бъде получена от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че може да получи наградата от името на печелившия. Това условие важи и за двата вида награди от промоцията – Моментни награди и големите награди от томболата. Спечелилият наградата трябва да се предостави документ /или копие от лична карта/, удостоверяващ навършени 18 год.

Печеливш участник, не потърсил наградата си (не предоставил точен адрес, на който да бъде доставена наградата) в срок от една седмица след края на промоцията (13.01.2013 г.) автоматично губи спечелената награда.

Получаването на малките награди (бутилка Водка) ще започне от началото на месец Декември

Всякаква допълнителна информация относно наградите от промоцията, участниците могат да получат на телефони 024191252 или 0898150552 (цена според тарифния план на обаждащия се, без оскъпяване на телефонната услуга)

РАЗДЕЛ 9. ГРЕШКИ И НЕРЕДОВНИ SMS-и

При печатна или друг вид грешка, допусната от участника в промоцията при въвеждането в SMS-а или интернет регистрацията на уникалния промоционален код от опаковката на промоционалния продукт, довела до невалидност на същия, Организаторът на промоцията няма да носи отговорност. За да бъде валиден един SMS, той трябва да съдържа коректно изписан кода, който представлява поредица от цифри и латински букви, отпечатан върху опаковката на закупения продукт.

При евентуален спор за валидността на изпратен SMS или регистриран през интернет код, решението на Организатора е окончателно.

РАЗДЕЛ 10. ОТГОВОРНОСТ

Организаторът на промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка и по повод претенции за получаване на награди, предявени след крайната дата, посочена за връзка с него.

Организаторът на промоцията не носи отговорност за погрешно изпратен от участника в промоцията уникален код чрез SMS на указания в промоцията кратък номер или регистриран чрез интернет регистрация.

Организаторът няма да носи отговорност за технически или организационни проблеми при мобилните оператори, довели до евентуално неизпращане на автоматичен отговор от системата до участник в промоцията или нерегистрирането му в нея. При подобни проблеми претенции следва да се предявяват пред съответния мобилен оператор.

РАЗДЕЛ 11. ПРАВО НА УЧАСТИЕ И УЧАСТНИЦИ

Промоцията е отворена за участие за всички пълнолетни дееспособни физически лица, с местоживеене в Република България, с изключение на служителите на "СИС Индустрийс" ООД, Тера Комюникейшънс АД, печатницата Фактор - Р, както и членовете на техните семейства по права линия и съребрена линия (родители, съпрузи, деца, братя и сестри). Участието в промоцията е обвързано с покупка на един от описаните в РАЗДЕЛ 4 продукти при спазване на механизма на промоцията, описан в РАЗДЕЛ 5.

За участие в промоцията се счита изпращането на един или два валидни уникални кода в зависимост от наградите от опаковката на промоционалните продукти, описани в РАЗДЕЛ 4 чрез SMS на публикувания кратък номер 1750 или регистрация на промо код чрез интернет на www.savoy.bg или на www.facebook.com/Savoy.Vodka.

РАЗДЕЛ 12.ОТСЪСТВИЕНА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска размяна на моментните награди за пари и други изгоди.

РАЗДЕЛ 13. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има неотменимото право да прекрати едностранно промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с РАЗДЕЛ 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти. Организаторът, в такъв случай, няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, резултат от такова прекратяване.

РАЗДЕЛ 14. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организаторът на промоцията и участниците в същата се решава чрез взаимно споразумение; при невъзможност за постигане на такова, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

РАЗДЕЛ 15. ПУБЛИЧНОСТ

С участието си в настоящата промоция, участниците изразяват своето съгласие, че в случай на получаване на награда техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора на промоцията, без за това да се дължи заплащане от негова страна.

С участието си в настоящата промоция, участниците се запознават с възможността да получават в бъдеще до 5 броя непоискани търговски съобщения, представляващи рекламни SMS или електронни съобщения за други промоции и рекламни дейностти свързани с марката SAVOY в рамките на две години след началото на промоционалния период. Несъгласието си да получава непоискани търговски съобщение, участниците могат да заяват на телефон 0700 18 608 (цена според тарифния план на обаждащия се, без оскъпяване на телефонната услуга) или чрез изпратено съобщение на facebookстраницата.

Чрез изпращането на SMS на 1750 или регистрация на промо код през интернет на www.savoy.bg, спечелилият декларира изрично, че е съгласен да предостави личните си данни за опериране от Организатора на промоцията, а последният заявява, че ще спазва законоустановения ред при работа с данните, и ще ги ползва единствено за целите на промоцията и в собствените си маркетингови и рекламни инициативи.

РАЗДЕЛ 16. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА И ОБВЪРЗАНОСТ С ПРАВИЛАТА

Официалните правила ще бъдат публично оповестени на интернет адрес www.savoy.bg, както и на www.savoy-promo.teracomm.bg/ и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Промоцията.

Информация за Официалните правила на промоцията ще може да бъде получена и на телефони 024191252 или 0898150552 (цена според тарифния план на обаждащия се, без оскъпяване на телефонната услуга) в периода на промоцията. Участвайки в тази промоция, участниците приемат да се ангажират с тези Официални правила и да спазват техните условия и разпоредби.

Назад